Efterisolering

Som en niche er Asnæs Maskinsnedkeri ApS autoriseret Isover Isolatør. De autoriserede Isover hulmurisolatører bliver udvalgt og specialuddannet til arbejdet med Isover, hvilket er med til at sikre en korretk udført isolering.

Asnæs Maskinsnedkeri arbejder med alle former for isoleringsopgaver og råder endvidere over de nødvendige maskiner samt den nødvendige uddannelse til indblæsning af Isover i hulmure, på lofter og i etageadskillelser.
Asnæs Maskinsnedkeri laver desuden gerne en isoleringsanalyse, der er helt gratis og følges op af et uforpligtende tilbud. Typisk har efterisoleringen tjent sig selv hjem i løbet af to til tre år.

Ved at efterisolere opnås også et bedre indeklima uden kulde og træk. Boligen eller ejendommen bliver altså meget rarere at opholde sig i.

Af større opgaver kan bl.a. nævnes Gyproc i Kalundborg - løs udlæg på loft i produktionshal.

Mere information:

Efterisolering er en god investering (brochure)
Korrekt efterisolering er "guld" værd (brochure)
Ny frakke til gamle huse (artikel)
Isover spareberegner